General Topics Polonia Sp. z o.o., ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków

REGON: 120683150; NIP: 6772308876; KRS: 0000307359, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000 zł.